Alt-teksti, Bounce Rate, CTA, Footer – ja sama suomeksi?

Me haluamme tehdä digitaalisesta markkinoinnista sinulle selkeää ja helppoa. Aiheeseen liittyy varsin runsaasti termejä ja tunnuslukuja, jotka asiaan vasta tutustuvalle voivat jäädä helposti avautumatta. Kokosimme avuksesi tähän artikkeliin digimarkkinointisanastoa – yleisesti käytettyjä termejä ja pyrimme kuvaamaan ne mahdollisimman selkokielisesti.

Jos listalta uupuu etsimäsi, ota yhteyttä ja täydennämme listaa! Voit toki aina kääntyä myös oman yhteyshenkilösi puoleen, mikäli jokin asia askarruttaa.

 

Avainsana-analyysi, avainsanatutkimus, avainsanakartoitus

Avainsana-analyysi selvittää ne keskeiset avainsanat, avainsanayhdistelmät ja hakulausekkeet, joita asiakkaat käyttävät hakiessaan yritystä tai sen tarjoamia tuotteita ja palveluita. Kartoituksessa kannattaa hyödyntää omia asiakasrajapinnassa työskenteleviä myyjiä sekä asiakkaita. Analyysissa hyödynnetään myös erilaisia työkaluja, esimerkiksi Googlen hakuehdotuksia, Google Trendsiä ja KeyWord Planneria. Tunnistettuja avainsanoja käytetään markkinoinnissa, mm. verkkosivujen hakukoneoptimoinnissa ja hakusanamainonnassa, jotta yritys ja sen tarjooma on helposti löydettävissä.

 

A/B-testaus

A/B-testaus on toimintamalli, jossa esimerkiksi verkkosivusta tai mainoksesta käytetään erilaisia sisältöjä samanaikaisesti ja seurataan, mikä sisällöistä toimii parhaiten. Esimerkiksi tietyllä mainospaikalla voidaan näyttää vuorotellen kahta erilaista mainosta tai uutiskirjeestä voidaan tehdä kaksi erilaista versiota osalle kohderyhmästä. Tällaisella testauksella on tarkoitus selvittää mikä sisältö toimii parhaiten ja käyttää sitä testin jälkeen.

 

Alt-teksti, Alt text

Alt-tekstillä tarkoitetaan verkkosivulla esitettävälle kuvalle tehtävää vaihtoehtoista tekstiä, joka näytetään silloin kun kuvaa ei syystä tai toisesta voida esittää. Kuva korvataan tällä tekstillä esimerkiksi silloin, kun sisältö ladataan vain tekstimuotoisena (tiesitkö, että mm. näkövammaiset voivat käyttää verkkosivustojen selaamiseen selaimen puhetoimintoja) tai kuvasisältöä ei voida ladata (kuvien lataus on poistettu päältä tai lataamisessa tapahtuu virhe).

 

Analytiikka

Analytiikka on analysoivaa tutkimusta, jolloin voidaan kerätä tietoa esimerkiksi verkkosivujen kävijöistä ja heidän toiminnastaan verkkosivulla. Analytiikassa voidaan käyttää erilaisia työkaluja, mm. Google Analytics on monille tuttu webanalytiikkatyökalu.

 

Animoitu mainos

Animoinnilla tarkoitetaan mainoksessa tapahtuvaa liikettä, esimerkiksi liikkuvaa kuvaa tai tekstiä tai grafiikkaa.

 

Applikaatio

Applikaatio on sovellus älypuhelimissa, tableteilla tai muissa vastaavissa laitteissa. Applikaatio-termistä käytetään usein myös muotoa mobiiliapplikaatio eli mobiilisovellus.

 

Banneri, banner

Banneri on internetmainonnan vanhimpia mainosmuotoja, alkujaan useimmiten muodoltaan ”palkkimainen” mainosmuoto. Banneria käytetään usein yleisnimityksenä verkkomainoksille. Bannerimainontaa voi tehdä eri verkkosivustoilla ja -medioissa. Mainoksissa voi käyttää useimmiten tekstiä, kuvia ja muita visuaalisia elementtejä kuvista videoihin. Banneri-termin sijasta käytetään usein myös termiä display-mainos.

 

Beta-versio

Sivuston, palvelun tai ohjelman jo julkaistu kehitysversio. Beta-versio on siis usein vielä kehitysvaiheessa, ei siis aivan valmis.

 

Blogi

Verkkosivu, jolla julkaistaan säännöllisesti artikkelimaista sisältöä. Usein blogikirjoitukset ovat luonteeltaan vapaamuotoisempia, joskus henkilökohtaisia. Blogit ovat erittäin suosittua ja kiinnostavaa verkkosisältöä. Useat yritykset tuottavat sisältöä omaan blogiinsa ja hyödyntävät näitä sisältöjä sekä sisäisessä että ulkoisessa markkinoinnissaan.

 

Botti

Ohjelmisto, joka toimii automaattisesti ilman ihmisen puuttumista.

 

Bounce Rate, välitön poistumisprosentti

Tämä tunnusluku kertoo, kuinka suuri osa verkkosivustolle saapuvista kävijöistä poistuu aktivoitumatta sivustolla tai tutustumatta muihin kuin ensimmäiseen sivuun. Yleensä tämä osuus pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena. Korkea luku kertoo tyypillisesti siitä, että kävijä ei kiinnostu sivun sisällöstä tai löydä itseään kiinnostavaa lisäsisältöä.

 

Bruttopeitto

Kaikkien saavutettujen kontaktien summa. Tällöin sama henkilö, viestin vastaanottaja tai selain voidaan siis laskea mukaan useita kertoja. (Vrt. nettopeitto, jolloin yksi kontakti lasketaan mukaan vain kerran.)

 

Click, Klikki

Klikiksi kutsutaan verkkosivulla olevan linkin tai mainoksen napautusta. Elementtiä klikattaessa käyttäjälle avautuu mainokselle tai linkille määritelty sisältö, esimerkiksi mainostavan yrityksen kotisivu, kampanjasivu tai muu linkkiin liittyvä sisältö. Tämä on siis jo enemmän kuin vain esitetty ja/tai huomattu mainos, sillä viestin vastaanottaja on kiinnostunut ja itse aktivoitunut mainoksen nähtyään.

 

Conversion ks. Konversio

 

Cookie ks. Eväste

 

CPA, Cost Per Action

Verkkomainonnan hinnoittelutapa, jossa mainostaja maksaa toteutuneista teoista – esimerkiksi tuotteen tai palvelun tilauksesta, yhteydenotosta tai vaikkapa lomakkeen täyttämisestä.

 

CPC, Cost Per Click

Hinnoittelutapa, jossa mainostaja maksaa mainoksen klikkauksesta. Tätä hinnoittelutapaa käytetään usein mm. hakukonemainonnassa.

 

CTA, Call To Action, toimintakehote

CTA:ksi kutsutaan verkkosivun tai mainoksen toimintakehotetta. Se voi olla teksti, linkki, painike tai muu elementti, jolla pyritään aktivoimaan toimintaa. Yleisesti käytettyjä ovat esimerksiksi ”Lue lisää”, ”Tutustu”, ”Tilaa tästä”, ”Soita”, ”Osta heti”, ”Varaa aika”.

 

CTR, Click Through Rate, klikkiprosentti

Klikkaus- tai napautussuhde on tapa mitata mainoksen toimivuutta. Luku kertoo siitä, kuinka moni mainoksen nähneistä on klikannut sitä. CTR-arvo lasketaan jakamalla mainoksen klikkausten lukumäärä mainosten esitysmäärällä eli näyttökerroilla. Jos mainos on näytetty 10 000 kertaa ja sitä on klikattu 100 kertaa, on CTR 1%.

 

CPM, Cost Per Mille

Tästä käytetään toisinaan myös termiä CPT (Cost Per Thousand), joka tarkoittaa tuhannen mainosnäytön hintaa. Osa verkkomedioista hinnoittelee mainospaikkansa CPM-hinnoittelun mukaisesti.

 

Display-mainonta

Display-mainonta tai bannerimainonta on yleinen verkkomainonnan muoto. Display-mainos voi sisältää kuvaa, tekstiä tai videosisältöä. Mainostaja voi ostaa mainokselleen näkyvyyttä verkkomedioista tai mainosverkostoista.

 

Domain

Verkkotunnus, verkko-osoite, esimerkiksi www.0100100.fi.

 

DNS, Domain Name System

DNS tarkoittaa nimipalvelujärjestelmää, jonka avulla verkon IP-osoitteet muutetaan verkkopalvelutunnuksiksi. Verkkosivuston julkaisun yhteydessä puhutaan DNS-ohjauksista. DNS-asetusten avulla verkkosivuston palvelimen IP-osoite ja verkkotunnus (kuten www.verkkosivuosoite.fi) yhdistetään toisiinsa.

DNS-asetuksista tulee huolehtia verkkosivuston uudistamisen tai esimerkiksi palvelin- tai verkkotunnuspalveluntarjoajan vaihtamisen yhteydessä.

 

Eri kävijä, Unique Browser

Kävijä, käyttäjä, nettokontakti, eri päätteiltä otetut yhteydet verkkosivustolle. Tämä on nettoluku, joka ei sisällä toistokertoja eri saman päätelaitteen useita vierailuja ei lasketa mukaan. Vaikka käytetään termiä eri kävijä, on hyvä tiedostaa, ettei kyse ole eri ihmisistä. Todellisuudessahan sama henkilö voi käydä samoilla verkkosivuilla eri päätelaitteilla ja nämä vierailut kirjautuvat eri kävijöinä.

 

Eväste, Cookie

Eväste eli cookie on tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän selaimen väliaikaistiedostoihin silloin, kun hän vierailee sivustolla. Eväste yksilöi käyttäjän verkkopalvelussa. Evästeiden käyttö mahdollistaa mm. kävijämäärien mittauksen ja seurannan sekä esimerkiksi mainonnassa toistorajoitteen käytön.

Evästeen avulla yritykset voivat esimerkiksi tunnistaa paremmin palaavat käyttäjät ja personoida verkkosivuston sisältöä ja parantaa käyttökokemusta sen perusteella.

 

Facebook-pikseli, Facebook Pixel

Facebook pikseli on verkkosivulle lisättävä koodinpätkä, joka mahdollistaa mainonnan seurannan, uudelleenmarkkinoinnin ja kohderyhmien luomisen. Pikseli luodaan Facebook-mainostilillä. Luotu ja sivustolle asennettu pikseli lähettää tietoa Facebookin mainosjärjestelmään verkkosivuston käynneistä ja toimista, joita käyttäjä tekee vierailunsa aikana. Käytännössä pikseli mahdollistaa siis myös mm. mainosten tuottamien konversioiden mittaamisen.

 

Footer

Footer eli alatunniste, tarkoittaa verkkosivun alareunassa olevaa osiota. Tässä alaosan tilassa esitetään usein mm. yhteystiedot, pikalinkkejä sivuston muille tärkeille sivuille tai muita yleistietoa yrityksestä.

 

Google Ads -hakumainonta, Google AdWords, Google-hakusanamainonta

Avainsanoihin eli hakusanoihin perustuva mainonta Googlen hakukoneessa. Tarjoamme apua yrityksellesi Google-mainonnan suunnittelussa ja toteutuksessa, tutustu tarkemmin.

 

Google Analytics

Googlen tarjoama maksuton verkkoanalytiikkaohjelma. jota käytetään verkkoselaimella. Sen avulla voidaan seurata verkkosivuston käyttöä, määriteltyjen tavoitteiden toteutumista sekä sitä miten esimerkiksi verkkomainonta on johtanut tavoitteisiin. Asennamme Google Analyticsin kaikille asiakkaillemme toteuttamillemme kotisivuille.

 

GDN, Google Display Network, Googlen mainosverkosto

GDN on Googlen mainosverkosto, jonka kautta mainostajat voivat toteuttaa display- ja tekstimainontaa Googlen hakukoneen ulkopuolella sen mainosverkostoon liittyneissä verkkomedioissa. Suomessakin monet verkkomediat ovat mukana verkostossa. Mainosverkostossa on mahdollisuus saada mainontaa suosituille sivuille, mutta mainostaja ei voi valita mainoksilleen vain haluamiaan yksittäisiä sivustoja.

 

Hakukoneoptimointi, SEO, Search Engine Optimization

Hakukoneoptimointi on näkyvyyden hallintaa hakukoneissa. Siihen liittyy verkkosivujen tai verkkopalvelun suunnittelu, toteutus ja ylläpito siten, että hakukoneet löytävät ne mahdollisimman hyvin.

Mitä paremmin kotisivujen sisältö ja tekninen toteutus on tehty, sitä paremmin hakukoneet, mm. Google, löytävät sivut ja sitä paremman sijainnin ne saavat hakutuloslistalla. Tämä on olennaista, sillä hakutuloslistan ensimmäisille paikoille nousevat sivut saavat valtaosan kaikista klikkauksista – eli kävijöistä, potentiaalisista asiakkaista!

 

Hakusana-analyysi ks. Avainsana-analyysi

 

Hashtag

Verkossa hashtagin eli aihetunnisteen tarkoitus on kerätä ja yhdistellä tiettyyn teemaan, tapahtumaan tai aiheeseen liittyviä tietoja yhteen. Näin käyttäjien on helpompaa löytää ja seurata kiinnostavia keskusteluja ja sisältöjä. Hashtagin alussa käytetään aina ristikko-/risuaitamerkkiä (#). Esimerkki: #mainonta #rekrytointi

 

Header

Header on ylätunniste, eli verkkosivuston ylälaidassa oleva tila, jossa useimmiten on sivuston nimi tai otsikko sekä kuva.

 

HTML

Hypertext Markup Language. Verkkosivun kuvauskieli, jossa tekstin sekaan sijoitetuilla kommenteilla määritellään miltä sisältö näyttää ruudulla.

 

IP-osoite, Internetin Protokollaosoite

IP-osoite on verkkosovittimen oma, uniikki numerosarja, jota käytetään IP-verkkoihin kytkettyjen verkkosovittimien yksilöimiseen. Digitaalisessa markkinoinnissa IP-osoitetta käytetään usein esimerkiksi verkkosivustokävijän sijainnin tunnistamiseksi.

IP on yhtenäinen Internetin protokolla ja kaikki Internet-verkon tietoliikenne kulkee ”IP-paketteina”. IP-osoitteen perusteella IP-paketti löytää perille ja vastaukset tulevat takaisin. Tyypillisesti IP-osoitteita ei käytetä suoraan, vaan DNS-järjestelmä muuttaa selväkieliset osoitteet (kuten www.verkkosivuosoite.com) IP-osoitteiksi. Tavallisesti IP-osoite esitetään neljän pisteellä erotetun luvun sarjana. IP-osoite ei yksilöi käyttäjää.

 

Impressio

Mainosnäyttö, Ad Impression. Tämä tarkoittaa mainosten esittämistä, mainosten näyttökertoja. Kyseessä on bruttoluku, jossa on myös kaikki toistot mukana. Tämä ei vielä kerro sitä, onko käyttäjä huomannut tai reagoinut mainokseen.

 

Kohdennettu mainonta

Kohdennettua mainontaa esitetään vain määrätyt kriteerit täyttäville käyttäjille, määrätyssä yhteydessä ja/tai tiettynä aikana. Kohdennukset ovat usein mahdollisia esimerkiksi käyttäjätietojen (esim. ikä, sukupuoli, perhestatus, tulotaso, kiinnostuksen kohteet), ajan (esim. arkipäivinä, klo X-Y), käytössä olevan päätelaitteen ja/tai sijainnin mukaisesti.

Jos esimerkiksi ravintolasi aloittaisi tarjoamaan myös lounasta, voisit kohdentaa lounastarjouksia koskevia mainoksiasi omalla toimialueellasi juuri ennen lounasaikaa työikäisille henkilöille.

 

Konversio, Conversion

Konversiolla tarkoitetaan asetetun tavoitteen täyttymistä. Tavoite voi verkkosivustolla olla esimerkiksi onnistunut tuotteen tai palvelun tilaus, yhteydenotto- tai ajanvarauslomakkeen täyttäminen, uutiskirjeen tilaus tai muun sivulla tavoitellun toiminnan toteutuminen.

 

KPI, Key Performance Indicator

KPI on suorituskykymittari, avainmittari, jolla yritys mittaa liiketoimintatavoitteiden toteutumista. Esimerkkejä KPI-mittareista voisivat olla esimerkiksi uusien asiakkaiden määrä, tilausten määrä, konversioprosentti tai vaikkapa keskiostos.

 

Käynti, käyttökerta

Tai vierailu, visit, session, istunto. Jatkuva verkkopalvelun käyttökerta ilman 30 minuutin taukoa lasketaan yhdeksi käynniksi. Mikäli käyttöön tulee vähintään 30 minuutin tauko ja kävijä palaa uudelleen sivulle, alkaa uusi käynti.

 

Liidi, Lead

Liidiksi kutsutaan ihmistä tai yritystä, joka ilmaisee kiinnostuksen yrityksesi tuotteita tai palveluita kohtaan.

 

Laskeutumissivu, Landing Page, ”ländäri”

Sivu, jolle käyttäjä ohjataan esimerkiksi mainoksesta tai verkkosisältöjen aktivoinnista. Laskeutumissivu voi olla yrityksen kotisivu tai tiettyä tarkoitusta varten luotu oma sisältö- tai kampanjasivu.

 

Metakuvaus, Meta Description

Metakuvaus on kuvausteksti, joka näkyy mm. Google-hakutuloslistalla otsikon alla. Tällä kuvaustekstillä vaikutetaan myös hakukonelöydettävyyteen, joten se kannattaa määritellä huolella.

 

Natiivimainonta, Native Advertising

Natiivimainonta on yrityksen sisältömarkkinointia maksetussa mediassa. Natiivimainonnassa mainostaja saa ostaa käyttöönsä tilaa, joka on totutusti median omalle sisällölle kuuluvaa. Perinteisen mainosmaisen sisällön sijaan materiaali on tyypillisesti jotain muuta lisäarvollista sisältöä – mm. kaupallisia artikkeleita, advertoriaaleja – joka voi sisältää laajemmin tekstiä, kuvia tai vaikkapa opastavia videoita. Monesti nämä sisällöt toteutetaan julkaisijan kanssa yhteistyössä luontevaksi osaksi julkaisuympäristöä. Natiivimainonta tulee kuitenkin olla tunnistettavissa mainonnaksi. Usein natiivimainonnan sisältöjen yhteydessä on selkeä ”MAINOS”-merkintä.

 

Negatiivinen hakusana

Avainsana, jonka tarkoituksena on mm. hakusanamainonnassa poissulkea ne avainsanat, joiden yhteydessä mainostaja ei halua mainostensa näkyvän.

 

Ohjelmallinen ostaminen

Verkkomainonnan ostamista, jossa hyödynnetään automaatiota ja järjestelmiä. Järjestelmät tarjoavat työkaluja mainonnan reaaliaikaiseen ostamiseen, kohdentamiseen ja optimointiin.

 

Orgaaninen liikenne

Orgaaninen eli maksuton liikenne sivustolle. Maksuttomien hakutulosten kautta sivustolle tulevaan liikenteeseen (eli käyttäjiin) voi vaikuttaa mm. hyvin toteutetulla, laadukkaalla ja kiinnostavalla verkkosisällöllä.

 

Pop-up

Pop-upilla tarkoitetaan verkkosivulla sivun sisällön päälle aukeavaa sisältöikkunaa.

 

Päätelaitekohdennus

Sisällön tai mainonnan kohdentaminen erikseen tietyille tai erilaisille päätelaitteille – esimerkiksi pöytätietokoneille, mobiililaitteille, iPhonelle, iPadille ja/tai Androidille.

 

Reach ks. Tavoittavuus

 

Responsiivisuus

Responsiivisuudella tarkoitetaan verkkosivuston mukautuvuutta ja skaalautuvuutta erikokoisille näyttöruuduille ja päätelaitteille. Responsiivisuus on yksi tärkeimmistä verkkosivuston suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä mobiililaitteiden käytön yleistyttyä.

Muita termejä responsiivisille sivuille ovat mobiilioptimoidut tai skaalautuvat sivut.

 

Retargeting, Remarketing

Retargeting tarkoittaa uudelleenkohdentamista, Remarketing uudelleenmarkkinointia. Käyttäjille voidaan näyttää mainoksia tai tiettyjä sisältöjä perustuen aiempiin sivuvierailuihin.

 

RTB, Real Time Bidding

RTB on tapa ostaa mainostilaa reaaliaikaisesti huutokauppaperiaatteella, jolloin jokainen mainosnäyttö myydään yksitellen. Tätä tapaa käytetään usein ohjelmallisessa mainonnassa.

 

Selain

Tietokoneohjelma, jota käytetään katseltaessa www-sivuja. Selaimia ovat esimerkiksi Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer, Chrome jne.

 

SEO, Search Engine Optimization ks. Hakukoneoptimointi

 

SSL-suojaus, SSL-Sertifikaatti

SSL (Secure Sockets Layer) on tavallaan koodi, jonka avulla sivusto todistaa olevansa se, mikä se sanoo olevansa. Suojauksella on merkitystä myös löydettävyyden kannalta: esimerkiksi maailman suosituin selain Google Chrome varoittaa suojaamattomista sivuista, ja Googlen hakutuloksissa sijoitus on huonompi ilman sertifikaattia.

Me asennamme asiakkaillemme toteuttavien kotisivujen yhteyteen palvelimelle aina SSL-sertifikaatin, joka varmistaa suojatun yhteyden sivustosi ja sen käyttäjien välille.

 

Tavoittavuus

Mainoksen tavoittavuus eli ”reach” kertoo siitä, kuinka laajan yleisön mainos on tavoittanut.

 

Tulospohjainen markkinointi

Markkinointimuoto, jossa markkinoija maksaa korvauksen palvelun toimittajan tuottamien tulosten perusteella.

 

Unique Browser ks. Eri kävijä

 

Vierailu, Visit

Vierailu, visit, session, istunto eli käynti, käyttökerta. Kaikki nämä tarkoittavat jatkuvaa verkkopalvelun käyttöä ilman 30 minuutin taukoa, joka lasketaan yhdeksi käynniksi. Mikäli käyttöön tulee vähintään 30 minuutin tauko ja kävijä palaa uudelleen sivulle, alkaa uusi käynti.

 

Viraali

Digitaalinen verkossa käyttäjältä toiselle tarkoituksellisesti leviävä sisältö. Usein tällaisia ovat esimerkiksi hauskat kuvat ja videot.

 

Widget

Älylaitteen aloitusnäytölle ladattava applikaation käyttösovellus.

 

Uniikki kävijä, Unique Visitor

Uniikki kävijä tarkoittaa yksilöityä verkkosivuston kävijää.

 

URL, Uniform Resource Locator

URL on verkkosisällön yksilöity osoite internetissä olevalle tiedostolle. Osoite, joka näkyy selaimen osoiterivillä.

 

 

Oops, etkö löytänyt etsimääsi, ota yhteyttä ja täydennämme listaa! Voit toki aina kääntyä myös oman yhteyshenkilösi puoleen, mikäli jokin asia askarruttaa.

 

 

#digimarkkinointi #digisanasto #markkinointisanasto #markkinointitermi #tunnusluku

Jaa julkaisu:

Lue myös

Tampereen Kauneusateljé

Referenssi Tampereen Kauneusateljé on kauneudenhoidon edelläkävijä, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen ja terveen ihonhoitovaihtoehdon. Olemme erikoistuneet iho-ongelmien…