0100100 MERELLÄ -KÄYTTÖEHDOT

1. Käyttöehdoista

1.1 Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan, kun käyttäjä (”Käyttäjä”, ”sinun”, ”sinä”) käyttää Eniro Sverige Ab:n, Y-tunnus 556445-1846, (”Eniro”, ”me”, ”meidän”, ”meitä”) tarjoamaa 0100100 Merellä suunnittelutyökalua venematkoilla (”Palvelu”). Voit käyttää Palvelua joko kirjautumalla siihen Eniron verkkosivujen kautta, merella.0100100.fi, tai sovelluksemme kautta (”Sovellus”), joka on ladattavissa mobiililaitteisiin.

1.2 Nämä Käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen Palvelun Käyttäjälle, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu. Näiden Käyttöehtojen lisäksi sovelletaan myös Tietosuojakäytäntöämme sekä tilauksen tekemistä koskevia lisäehtoja alla esitetyn mukaisesti.

2. Tilisi

2.1 Käyttääksesi Palvelua sinun tulee luoda tili (”Tili”) Eniroon Sovelluksen tai merella.0100100.fi kautta. Kun olet rekisteröinyt perustiedot, saat sähköpostiviestin sähköpostiosoitteesi vahvistamiseksi sekä Tilisi rekisteröinnin loppuun saattamiseksi. Suorittaaksesi Tilisi rekisteröinnin loppuun seuraa sähköpostiviestissä olevaa linkkiä ja viimeistele rekisteröityminen Eniron verkkosivuilla. Tilin luomiseksi sinun tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteesi sekä salasana, ja sinun tulee olla vähintään 16-vuotias. Jos olet alle 16-vuotias, vaaditaan huoltajan suostumus Tilisi rekisteröintiin. Vain yksi (1) Tili henkilöä kohden on sallittu.

2.2 Palvelu sisältää erilaisia toimintoja. Käytettävissäsi olevat toiminnot riippuvat siitä, käytätkö Palvelun ilmaista versiota vai maksullista versiota sekä valitsemastasi tilausmallista. Tilaus tehdään vuosimaksua vastaan. Maksun määräytymiseen sovelletaan jäljempänä olevaa 10 lukua. Käyttääksesi tiettyjä Palveluun kuuluvia toimintoja sinun on liitettävä Tiliisi tietyt lisätiedot kuten veneesi malli. Eniro tarjoaa myös mahdollisuuden tallentaa reittisi Palveluun. Kyseinen tieto tallennetaan lisätoimintojen ja Palvelun kehittämiseksi sekä sen vuoksi, että pystymme tarjoamaan sinulle olennaista tietoa paikoista, joissa yleensä vierailet, katso myös Tietosuojakäytäntömme tähän liittyen.

2.3 Palvelu sisältää myös eräitä turvallisuustoimintoja kuten Mies yli laidan -toiminnon, joka auttaa merihädässä ja muissa tilanteissa merellä. Tämän toiminnon tarjoamiseksi Eniro tulee käsittelemään sijaintitietojasi seuratakseen missä olet Sovellusta käyttäessäsi. Turvallisuustoimintoihin liittyvää henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin Tietosuojakäytännössämme.

2.4 Käyttäjänä sitoudut varmistamaan, että vain sinulla on pääsy sisäänkirjautumistietoihisi. Käyttäjä ei saa paljastaa salasanaansa henkilöille, joilla ei ole oikeuksia Palvelun käyttöön ja Käyttäjän tulee varmistua siitä, että kaikkia asiakirjoja, joista käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) ja salasana käyvät ilmi, säilytetään tavalla, joka estää luvattoman pääsyn tietoihin. Käyttäjän tulee välittömästi muuttaa salasanansa tai ilmoittaa Enirolle, jos Käyttäjä epäilee, että sisäänkirjautumistiedot ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun.

3. Lisävaatimukset

3.1 Käyttäjä voi erillistä maksua vastaan tilata ajoittain Palvelussa saatavilla olevia lisäpalveluita (”Lisäpalvelut”). Kyseisiin Lisäpalveluihin voidaan soveltaa muita ehtoja, mukaan lukien erityisiä maksuehtoja, joista siinä tapauksessa ilmoitetaan Palvelussa tilauksen yhteydessä. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös Lisäpalveluihin.

4. Käyttäjävaatimukset ym.

4.1 Käyttäjä vastaa siitä, että hän ei käytä Palvelua tavalla, joka on lainvastainen tai aiheuttaa vahinkoa tai haittaa muille. Eniro noudattaa Suomen lakia ja pidättää oikeuden poistaa asiatonta tai lainvastaista sisältöä, sekä oikeuden poistaa Käyttäjät, jotka käyttävät Palvelua laittomalla tai muulla tavalla, jonka Eniro katsoo asiattomaksi. Mikäli käy ilmi, että käytät Palvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti, olet velvollinen korvaamaan Enirolle kaikki kohtuulliset kulut ja menot sekä mahdolliset tällaisesta käytöstä Enirolle aiheutuneet vahingot.

4.2 Palvelu on venematkojen suunnittelutyökalu ja sitä on pidettävä Käyttäjän navigointilaitteita täydentävänä työkaluna. Palvelua ei ole suunniteltu käytettäväksi yksinomaan ainoana navigointilaitteena, eikä se siten korvaa tavanomaista merikorttia.

4.3 Enirolla on oikeus poistaa Käyttäjä, jos Enirolla on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjä käyttää Palvelua väärin, käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti tai mikäli Käyttäjän toiminta muita Käyttäjiä kohtaan on esimerkiksi loukkaavaa tai muilla tavoin sopimatonta. Enirolla on oikeus yksin arvioida, milloin Käyttäjä voidaan poistaa Palvelusta tämän käyttäytymisestä johtuen. Jos Käyttäjä sen seurauksena poistetaan Palvelusta, Eniron ei katsota laiminlyöneen Palvelun tarjoamista.

5. Pääsy Palveluun

5.1 Palvelu tarjotaan aina sen viimeisimmän version mukaisesti. Eniro ilmoittaa Käyttäjälle tarvittavista päivityksistä sekä Palvelun päivittämättä jättämisestä aiheutuvista seurauksista.

5.2 Huolimatta siitä, että Eniron tavoitteena on tarjota Palvelu, joka toimii täysin ilman teknisiä häiriötä, ei Eniro voi taata tätä. Eniro voi ajoittain joutua rajoittamaan Palveluun pääsyä, esimerkiksi palveluun, tukeen tai turvallisuuteen liittyvistä tai teknisistä syistä.

5.3 Mikäli Palvelussa ilmenee ongelmia tai mikäli Käyttäjä on millään tavalla tyytymätön Palveluun, Käyttäjän tulee ilmoittaa Enirolle asiasta mahdollisimman pian. Eniron yhteystiedot löytyvät jäljempänä kohdasta Yhteystiedot. Eniro pyrkii aina ratkaisemaan ongelmat mahdollisimman nopeasti. Käyttäjällä on oikeus reklamoida Palvelusta kahden kuukauden ajan sen jälkeen, kun Tili on poistettu. Käyttäjällä on oikeus pakottavasta lainsäädännöstä johtuviin seuraamuksiin, mikäli reklamaatio hyväksytään.

5.4 Jos Palvelussa ilmenee ongelmia, Käyttäjän on kohtuullisissa määrin tehtävä yhteistyötä Eniron kanssa selvittääkseen, mikäli Käyttäjän laitteisto, ohjelmisto tai verkkoyhteys aiheuttaa mahdolliset ongelmat Palvelun toimivuudessa. Yhteistyövelvollisuus rajoittuu Käyttäjää vähiten rajoittaviin käytettävissä oleviin teknisiin keinoihin.

5.5 Käyttäjä vastaa sitä, että tämän tekniset laitteet on suojattu luvattomalta käytöltä, mukaan lukien siitä, että asianmukaista virustentorjuntaohjelmaa ja palomuuria käytetään.

6. Palvelun muuttaminen

6.1 Enirolla on oikeus muuttaa Palvelua ja Palvelun sisältöä, mikäli Käyttäjälle ei aiheudu muutoksista lisäkuluja ja Enirolla on muutosten tekemiseen pätevä syy. Enirolla on olemassa pätevä syy muutosten tekemiseen, jos muutokset johtuvat uuteen tekniseen ympäristöön sopeutumisesta, lisääntyneestä käyttäjämäärästä tai muista tärkeistä toiminnallisista syistä, muutoksilla tavoitellaan Palvelun käyttäjäkokemuksen parantamista, Palveluun halutaan lisätä uusia toimintoja tai olemassa olevia toimintoja halutaan päivittää tai muuttaa. Eniro tulee tiedottamaan muutoksista pakottavan lainsäädännön mukaisesti.

6.2 Jos olet Palvelua käyttävä yksityishenkilö ja tehty muutos heikentää Palvelun käyttöäsi enemmän kuin huomaamattoman vähäisissä määrin, sinulla on oikeus purkaa Palvelun käyttöä koskeva sopimus. Voit purkaa tilauksesi kohdan 12 mukaisesti tai ottamalla yhteyttä Eniroon, jonka yhteystiedot löytyvät jäljempänä kohdasta 15.

7. Immateriaalioikeudet

7.1 Eniro tai Eniron lisenssinantaja omistaa kaikki Palveluun liittyvät oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet. Nämä Käyttöehdot eivät anna Käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia Palveluun.

7.2 Käyttäjä saa ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää Palvelua sopimuksen voimassaoloaikana kuitenkin edellyttäen, että Käyttäjä noudattaa näitä Käyttöehtoja. Käyttäjä ei saa tulostaa tai muilla tavoin kopioida sisältöä, pois lukien mitä jäljempänä kohdassa 7.3 nimenomaisesti määrätään.

7.3 Käyttäjällä on oikeus tuottaa yksi tai muutama fyysinen kopio rajoitetusta osasta Sovelluksen sisältöä omaan tai lähimpien perheenjäseniensä käyttöön. Edellytykset kyseiselle kopioinnille ovat:

a. kopioita ei missään yhteydessä käytetä kaupalliseen tarkoitukseen,

b. kopiointia ei suoriteta digitaalisesti (ainoastaan paperiset kopiot ovat sallittuja),

c. tämä tekijänoikeusviesti liitetään kopioon, ja

d. tietokantaa tai sen osia ei kopioida koneellisesti.

Väärinymmärrysten välttämiseksi mainittakoon, että digitaalinen kopiointi voi tapahtua vain siinä määrin kuin Palvelun ”Lisää yhteystietoihin” -toimintoa käytetään.

7.4 Palvelun sisältöä ei saa käyttää laajemmissa määrin kuin mikä on tarpeen, jotta Käyttäjä voi käyttää Palvelua Käyttöehtojen mukaisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

8. Henkilötiedot

8.1 Eniro toimii rekisterinpitäjänä niiden henkilötietojen osalta, jotka olet antanut luodessasi Tilin. Eniro tulee käsittelemään antamiasi henkilötietoja sekä tietoja, joita keräämme Palvelun käyttöösi perustuen. Ensisijaisesti käsittelemme henkilötietojasi Tilisi hallinnoimiseksi ja Palvelumme tarjoamiseksi sekä säännöllisesti vierailemiasi paikkoja koskevien markkinointiviestien ja uutisten lähettämiseksi. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä Tietosuojakäytännöstämme.

9. Peruuttamisoikeus

9.1 EU:n kuluttajansuojalainsäädännön mukaan sinulla on 14 päivän peruuttamisoikeus siitä päivästä lähtien, kun olet luonut Tilisi tai asentanut Sovelluksen. Huomaa, että peruuttamisoikeutta ei ole, jos olet aloittanut Palvelun käytön ja olet antanut Palvelun toimittamiselle ennen peruuttamisajan päättymistä nimenomaisen ennakkosuostumuksesi. Voit peruuttaa tilauksen olemalla yhteydessä meihin tai täyttämällä näiden Käyttöehtojen Liitteenä 1 olevan peruuttamislomakkeen. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Yhteystietomme löytyvät näiden Käyttöehtojen kohdasta 15. Eniro tulee lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn GDPR:n (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679) mukaisesti, kun olet sulkenut Tilisi ja poistanut Sovelluksen tai kun olet ollut passiivinen pidemmän aikaa. Tietosuojakäytännöstämme voit lukea lisää siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

9.2 Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamamme suoritukset viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen käyttämälläsi maksutavalla, ellet ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että sinulle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

10.  Maksaminen

10.1 Käyttäjä voi käyttää Palvelun ilmaisversiota tai tehdä tilauksen Palvelussa saadakseen pääsyn lisätoimintoihin. Nämä Käyttöehdot koskevat sekä Palvelun ilmaisen version Käyttäjiä että Käyttäjiä, jotka ovat tehneet tilauksen Palvelussa. Mitä seuraa alla kohdassa 10 sanotusta, ei kuitenkaan koske Palvelun ilmaista versiota.

10.2 Kunkin tilausmallin hinnat ja lisämaksuehdot ovat saatavilla Eniron verkkosivuilla. Tekemällä tilauksen Palvelussa, Käyttäjä hyväksyy samalla hinnan ja muut lisäehdot. Käyttäjän on maksettava kulloinkin voimassa olevat tilausmaksut tilauksen tekohetkellä annettujen tietojen mukaisesti. Eri tilausmallien tällä hetkellä voimassa olevat maksuehdot ja hinnat löytyvät täältä

10.3 Eniro pidättää oikeuden aika ajoin muuttaa eri tilausmallien hintoja. Pääsääntöisesti päivitetty hinta astuu voimaan seuraavalla tilauskaudella. Eniro varaa myös oikeuden muuttaa eri tilausmallien hintoja myös määräaikaisen sopimuksen sopimuskauden aikana, mikäli lainsäädännössä tapahtuu muutos tai viranomainen antaa päätöksen, jota yritys ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä kuten esimerkiksi hintaan vaikuttava verojen, tullien tai muiden julkisten maksujen muutos. Muutokset astuvat voimaan aikaisintaan siitä hetkestä, kun Käyttäjä hyväksyy päivitetyn hinnan (Palveluun sisäänkirjautumisen yhteydessä) tai ellei Käyttäjä anna hyväksyntäänsä sisäänkirjautumisen yhteydessä, muutokset astuvat voimaan 30 päivän päästä siitä, kun Eniro on ilmoittanut Käyttäjälle muutoksista.

10.4 Eniro pidättää oikeuden estää Käyttäjän pääsyn Palveluun siinä tapauksessa, että Käyttäjä ei maksa laskutettuja tai veloitettuja tilausmaksuja, eikä ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu viivästyksestä ja häntä on pyydetty maksamaan laskutettu/veloitettu määrä.

10.5 Käyttäjällä ei ole oikeutta missään tilanteessa pidättäytyä maksamasta tilausmaksua, ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

11.  Vastuu

11.1 Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytöstään. Sen lisäksi mitä tässä sopimuksessa ja pakottavassa lainsäädännössä nimenomaisesti määrätään, Eniro ei anna mitään vakuutuksia tai takuita Palvelun toimivuudesta tai sisällöstä. Kohdan 4.2 mukaisesti Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi navigointivälineenä ja Eniro ei vastaa onnettomuuksista, jotka tapahtuvat Palvelun käytön seurauksena.

11.2 Eniro ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisesta saamatta jääneestä voitosta, tulon menetyksestä, säästöistä, liikearvosta, toiminnan, virran tai verkon katkoksesta johtuvasta menetyksestä, mahdollisesta vastuustasi kolmansia osapuolia kohtaan tai minkäänlaisista epäsuorista tai välillistä vahingoista.

11.3 Eniro ei ole vastuussa vahingosta, ellet ilmoita siitä Enirolle kirjallisesti viimeistään yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa siitä, kun havaitsit tai sinun olisi pitänyt havaita tosiasiallinen vahinko tai menetys, kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun vahinko tapahtui.

11.4 Tämä kohta 11 sääntelee tyhjentävästi Eniron vastuuta sinua kohtaan Palvelun Käyttäjänä, jollei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

12.  Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja käyttöehtojen muuttaminen

12.1 Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan, kun sinä Käyttäjänä ensimmäistä kertaa luot Tilin ja Käyttöehdot pysyvät voimassa siihen saakka, kunnes Tili poistetaan. Tili poistetaan, jos sinä itse Käyttäjänä poistat Tilisi, jos olet ollut passiivinen pidemmän aikaa tai kun Eniro estää Tilisi siitä syystä, että olet rikkonut näitä Käyttöehtoja olennaisella tavalla. Voit lukea Tietosuojakäytännöstämme kuinka pitkään tietojasi säilytetään Tilisi poistamisen jälkeen.

12.2 Enirolla on oikeus aika ajoin muuttaa näitä Käyttöehtoja. Viimeksi päivitetty versio Käyttöehdoista on julkaistu verkkosivuilla sekä Sovelluksessa. Muutokset tulevat voimaan, kun Käyttäjä hyväksyy Käyttöehdot (Palveluun sisäänkirjautumisen yhteydessä) tai 30 päivän jälkeen siitä, kun Eniro on ilmoittanut Käyttäjälle muutoksista. Mikäli haluat lopettaa Tilisi kun olet tullut tietoiseksi muutoksista sinulla on oikeus tehdä niin välittömästi.

12.3 Tilauspalvelut tulevat voimaan sinä päivänä, kun Käyttäjä päättää tilata Palvelun ja ne ovat voimassa koko tilauskauden ajan. Tilauskauden kesto on pääsääntöisesti yksi (1) vuosi, mutta yksittäisiin kampanjoihin voidaan soveltaa muun pituisia tilauskausia. Tilauskauden päättyessä tilaus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi ja on irtisanottavissa 30 päivän irtisanomisajalla.

12.4 Tilauksen tehneellä Käyttäjällä on oikeus purkaa tilausta koskeva sopimus välittömin vaikutuksin jos, i) Eniro muuttaa Palvelua kohdassa 6.2 kuvatulla tavalla, tai ii) Käyttäjä ei hyväksy hinnanmuutosta kohdan 10.3 mukaisesti.

13.  Sovellusta koskevat erityiset ehdot

13.1 Jotta voimme tarjota Palvelua ladattavaksi App Storen ja Google Playn kautta, Apple ja Google asettavat erityisiä vaatimuksia siitä, että sinä Sovelluksen Käyttäjänä täytät tietyt Applen sekä Googlen vaatimat edellytykset, jotka hyväksyt näillä Käyttöehdoilla. Sovelluksen lataaminen ja käyttäminen on ilmaista, ja Palvelusta on olemassa myös ilmainen versio. Sovellus on ainoastaan vaihtoehtoinen tapa tarjota sinulle pääsy Palveluun ja tilauksesi kattamiin lisätoimintoihin.

13.2 Näillä ehdoilla Eniro myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen lisenssin esittää, näyttää ja käyttää Sovellusta ilman aikarajaa.

13.3 Hyväksyt, että nämä Käyttöehdot tulevat sovellettavaksi ainoastaan sinun ja Eniron välillä, ei sinun ja Applen tai vastaavasti Googlen välillä.

13.4 Hyväksyt, että Eniro näiden Käyttöehtojen mukaisesti vastaa yksin kaikista sinun tai muiden tekemistä Sovellusta tai Sovelluksen hallussapitoa ja/tai käyttöä koskevista vaatimuksista.

13.5 Hyväksyt, että Applella tai Googlella ei ole mitään velvollisuuksia koskien Sovelluksen ylläpito- ja tukipalveluja. Jos Sovelluksessa ilmenee virheitä tai suorituskykyongelmia, tulee sinun olla suoraan yhteydessä Eniroon, joka vastaa Sovelluksen ylläpidosta ja tuesta.

13.6 Jos käytät App Storea Sovelluksen lataamiseen, Applen vaatimusten mukaisesti sovelletaan myös seuraavia ehtoja:

a. Hyväksyt, että Eniro yksinään, ei Apple, on vastuussa Sovelluksesta ja sen sisällöstä.

b. Hyväksyt, että Sovellusta koskeva käyttöoikeutesi ei ole siirrettävissä ja että se antaa sinulle ainoastaan mahdollisuuden käyttää Sovellusta omistamissasi tai hallinnassasi olevissa Apple-merkkisissä tuotteissa tavalla, joka on sallittua Apple Media Services -käyttöehtojen mukaan, pois lukien tilanteet, jolloin Käyttäjään sidotut muut tilit voivat tarjota tai käyttää Sovellusta Perhejaon tai volyymihankinnan mukaisesti.

c. Hyväksyt, että Eniro on näiden Käyttöehtojen ja pakottavan lainsäädännön mukaisesti yksinomaan vastuussa kaikista mahdollisista vaateista, menetyksistä, vahingonkorvausvaatimuksista, vahingoista, menoista tai kustannuksista, jotka johtuvat siitä, että mahdollisia takuita ei ole noudatettu. Jos Sovellus ei täytä kyseisiä takuita, voit Käyttäjänä olla Appleen yhteydessä saadaksesi takaisin Sovelluksesta maksamasi mahdolliset kulut. Tämän lisäksi Apple ei ole vastuussa mistään Sovellukseen liittyvästä sinua, eli Käyttäjää kohtaan.

d. Hyväksyt, että Eniro, ei Apple, on yksinomaan vastuussa kaikista sinun tai kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat Sovelluksesta tai Sovellusta koskevasta hallussapidostasi tai käytöstäsi. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu, tuotevahingot tai vaatimukset, jotka johtuvat siitä, että Sovellus ei täytä lakisääteisiä tai viranomaisvaatimuksia, kuluttajansuojalainsäädäntöä, tietosuojalainsäädäntöä tai muuta vastaavaa lainsäädäntöä. Eniro vastaa myös yksin vaatimuksista, jotka johtuvat Sovelluksen käyttämisestä yhdessä HealthKitia ja Homekitia koskevan kehyksen kanssa.

e. Hyväksyt, että kolmannen osapuolen väittäessä, että Sovellus loukkaa sen immateriaalioikeuksia Eniro, ei Apple, on yksin vastuussa näiden Käyttöehtojen mukaisesti kaikkien tällaisten immateriaalioikeuksia koskevien vaatimusten selvittämisestä, puolustamisesta, sopimisesta ja poistamisesta.

f. Vakuutat, että i) et oleskele maassa, johon Yhdysvallat on asettanut kauppasaarron, tai jonka Yhdysvallat on nimennyt ”terrorismia tukevaksi” maaksi; ja ii) sinua ei ole rekisteröity yhdessäkään Yhdysvaltain virastossa kielletyksi tai rajoitetuksi osapuoleksi.

g. Sovellusta käyttäessä sitoudut näiden Käyttöehtojen noudattamisen lisäksi noudattamaan kolmannen osapuolen sopimusehtoja, jotka voivat tulla sovellettaviksi.

h. Hyväksyt, että Applella on oikeus tulla Käyttöehtojen osapuoleksi ja että Applella on oikeus ulkopuolisena toimijana toteuttaa ehdot sinua vastaan.

14. Muuta

14.1 Enirolla on oikeus ilman Käyttäjän kirjallista suostumusta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa eteenpäin.

14.2 Mikäli toimivaltainen tuomioistuin, viranomainen tai vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin katsoo jonkin näiden Käyttöehtojen määräyksen tai osan siitä olevan mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseessä olevan määräyksen muut osat sekä Käyttöehtojen kaikki muut määräykset pysyvät pätevinä ja täytäntöönpanokelpoisina sovellettavan lain mukaisesti.

15.  Yhteystiedot

15.1 Jos sinulla Käyttäjänä on kysymyksiä Palvelusta, tai olet tyytymätön Palveluun tai sen toimintoihin mistä tahansa syystä, pyydämme sinua ystävällisesti olemaan yhteydessä Eniroon sähköpostitse asiakaspalvelu@dynava.com tai puhelimitse 029 0100 100 (vaihde). Meidät tavoittaa myös postiosoitteestamme Valimotie 9-11, 00380 Helsinki.

16.  Sovellettava laki ja riidanratkaisu

16.1 Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näiden Käyttöehtojen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat tai vaatimukset ratkaistaan suomalaisessa yleisessä tuomioistuimessa.

16.2 Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

16.3 Yksityishenkilönä toimivalla Käyttäjällä on myös mahdollisuus tehdä valitus EU:n verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin.

16.4 Eniro noudattaa aina Kuluttajariitalautakunnan ja EU:n verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin antamia suosituksia.

Eniro on vahvistanut nämä ehdot 4.4.2022.